Administració i gestió

Tractament informàtic de la informació

W.CFGM.GAD.M07/0.11

Roser Agustí Cambras, Albert Alfonso, Isabel Aller Castro, Joan Carles Bernal Pep Bujosa,Jaume Brufau, Santiago Cerezo Salcedo, Albert Criado,Josep Escoda i Ferré, Roser Ferrer Guardiola, José P. García de las Bayonas Moreno, Santiago Manrique Ruben Pino García, Xavier Ripoll M. Antònia Rossell Olivé, Marina Serra i Gesti, Jean Marc Serrano Martí, Baltasar Sin, Nico Torres,Manuela Torres Risco, Eduardo Latorre Jarque, José Carlos Vilches.

CFGM - Gestió administrativa

    Aquest document està subjecte a una llicència oberta de Creative Commons, es reserva el dret de reconeixement de l'autoria, d'exigir que no se'n faci cap mena d'ús comercial. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.