Administració

Anglès

W.CFGM.GAD.M09/0.11

Carles Mora

CFGM - Gestió administrativa

    Aquest document està subjecte a una llicència oberta de Creative Commons, es reserva el dret de reconeixement de l'autoria, d'exigir que no se'n faci cap mena d'ús comercial. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.